Ποσοστό διατήρησης 101 | Τι είναι το ποσοστό διατήρησης;

0
Ποσοστό διατήρησης 101 | Τι είναι το ποσοστό διατήρησης;

Το ποσοστό διατήρησης αναφέρεται στο ποσοστό των ατόμων ή των πελατών/χρηστών/εργαζομένων που εξακολουθούν να ασχολούνται με ένα προϊόν, μια υπηρεσία ή έναν οργανισμό για μια δεδομένη περίοδο. Αυτή η μέτρηση χρησιμοποιείται συχνά για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών αφοσίωσης και διατήρησης πελατών και για τον εντοπισμό περιοχών προς βελτίωση.

Σε διαφορετικά πλαίσια, ο ορισμός του ποσοστού διατήρησης μπορεί να διαφέρει ελαφρώς. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, το ποσοστό διατήρησης μπορεί να αναφέρεται στο ποσοστό των μαθητών που επιστρέφουν σε ένα σχολείο ή πρόγραμμα μετά το πρώτο έτος. Στο πλαίσιο της διατήρησης πελατών, μπορεί να αναφέρεται στο ποσοστό των πελατών που συνεχίζουν να κάνουν αγορές ή να χρησιμοποιούν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία μετά από μια ορισμένη περίοδο.

Το ποσοστό διατήρησης είναι σημαντικό γιατί αποτελεί βασικό δείκτη της συνολικής υγείας και βιωσιμότητας μιας εταιρείας. Τα υψηλά ποσοστά διατήρησης δείχνουν ότι οι πελάτες είναι ικανοποιημένοι με το προϊόν ή την υπηρεσία και είναι πιθανό να συνεχίσουν να το χρησιμοποιούν, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένα έσοδα και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Από την άλλη πλευρά, τα χαμηλά ποσοστά διατήρησης μπορεί να υποδηλώνουν ότι οι πελάτες δεν είναι ικανοποιημένοι και είναι πιθανό να φύγουν, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένα έσοδα και μακροπρόθεσμη πτώση.

Πώς να υπολογίσετε το ποσοστό διατήρησης;

Ανάλογα με το πλαίσιο, το ποσοστό διατήρησης μπορεί να υπολογιστεί ως εξής:

 1. Ποσοστό διατήρησης πελατών: (Αριθμός πελατών στο τέλος μιας περιόδου – Αριθμός νέων πελατών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου) / Αριθμός πελατών στην αρχή αυτής της περιόδου * 100
 2. Ποσοστό διατήρησης εργαζομένων: (Αριθμός εργαζομένων στο τέλος μιας περιόδου – Αριθμός νέων προσλήψεων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου) / Αριθμός εργαζομένων στην αρχή αυτής της περιόδου * 100
 3. Ποσοστό διατήρησης μελών: (Αριθμός μελών στο τέλος μιας περιόδου – Αριθμός νέων μελών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου) / Αριθμός μελών στην αρχή αυτής της περιόδου * 100

Παραδείγματα:

 1. Μια επωνυμία ηλεκτρονικού εμπορίου είχε 1000 πελάτες στην αρχή του έτους και 100 νέοι πελάτες αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους. Στο τέλος του έτους, η εταιρεία είχε 900 πελάτες που ήταν στην εταιρεία για ολόκληρο το έτος. Το ποσοστό διατήρησης πελατών θα είναι: (900-100) / 1000 * 100 = 80%
 2. Μια εταιρεία είχε 100 υπαλλήλους στην αρχή του έτους και 20 εργαζόμενοι αποχώρησαν κατά τη διάρκεια του έτους. Στο τέλος του έτους, η εταιρεία είχε 80 υπαλλήλους που ήταν στην εταιρεία για ολόκληρο το έτος. Το ποσοστό διατήρησης εργαζομένων θα είναι: (80 – 20) / 100 * 100 = 60%
 3. Ένα γυμναστήριο είχε 100 μέλη στην αρχή του έτους και 10 νέα μέλη εντάχθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους. Στο τέλος της χρονιάς, το γυμναστήριο είχε 90 μέλη που ήταν στο γυμναστήριο για ολόκληρο το έτος. Το ποσοστό διατήρησης μελών θα είναι: (90 – 10) / 100 * 100 = 80%

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το ποσοστό διατήρησης μπορεί να υπολογιστεί για οποιαδήποτε περίοδο (π.χ. ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία κ.λπ.) ανάλογα με το πλαίσιο και τον σκοπό της ανάλυσης.

Διαβάστε επίσης:

Ποσοστό ανατροπής
Churn πελατών

Παράγοντες που επηρεάζουν το ποσοστό διατήρησης

Ανάλογα με το πλαίσιο, διαφορετικά σύνολα παραγόντων επηρεάζουν το ποσοστό διατήρησης. Μερικά παραδείγματα παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Τύπος διατήρησης Παράγοντες
Πελάτης Επαναλαμβανόμενη αγοραστική συμπεριφορά, ικανοποίηση πελατών, αφοσίωση στην επωνυμία, αντιληπτή αξία, τιμή, ποιότητα προϊόντος, εξυπηρέτηση πελατών, προσφορές και εκπτώσεις.
Μαθητης σχολειου Ακαδημαϊκή επίδοση, ενασχόληση με εξωσχολικές δραστηριότητες, ικανοποίηση με το πρόγραμμα σπουδών, ποιότητα διδασκαλίας και εγκαταστάσεις πανεπιστημιούπολης.
Υπάλληλος Ικανοποίηση από την εργασία, εταιρική κουλτούρα, ευκαιρίες εξέλιξης σταδιοδρομίας, αποδοχές, οφέλη και ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
Online συνδρομή Συνάφεια και χρησιμότητα του περιεχομένου, τιμή, ευκολία χρήσης και εξυπηρέτηση πελατών.
Ιδιότητα μέλους Αξία και οφέλη της ιδιότητας μέλους, ευκολία, εξυπηρέτηση πελατών και αίσθηση της κοινότητας ή του ανήκειν.

Σημασία του ποσοστού διατήρησης

Όπως παραπάνω, το πλαίσιο καθορίζει τη συγκεκριμένη σημασία της παρακολούθησης και της βελτίωσης των ποσοστών διατήρησης, π.χ.

Τύπος Διατήρησης Σημασία του ποσοστού διατήρησης
Πελάτης Επαναλαμβανόμενες επιχειρήσεις, πιστότητα επωνυμίας, μάρκετινγκ από στόμα σε στόμα
Μαθητης σχολειου Επαναλαμβανόμενες εγγραφές, αυξημένα έσοδα από δίδακτρα, θετική φήμη
Υπάλληλος Μειωμένο κόστος πρόσληψης και εκπαίδευσης, βελτίωση της παραγωγικότητας και του ηθικού
Online συνδρομή Επαναλαμβανόμενα έσοδα, προβλέψιμες ταμειακές ροές
Ιδιότητα μέλους Επαναλαμβανόμενα έσοδα, προβλεψιμότητα στις συνδρομές μελών, σταθερότητα στην οργανωτική χρηματοδότηση.

Στρατηγικές για τη βελτίωση του ποσοστού διατήρησης

Λίγες στρατηγικές για τη βελτίωση του ποσοστού διατήρησης όσον αφορά τη διατήρηση πελατών, τη διατήρηση μαθητών, τη διατήρηση εργαζομένων, τις ηλεκτρονικές και φυσικές συνδρομές:

Τύπος διατήρησης Στρατηγικές για τη βελτίωση του ποσοστού διατήρησης
Πελάτης 1. Εξατομικεύστε την επικοινωνία και τις προσφορές

2. Εφαρμόστε προγράμματα αφοσίωσης

3. Παρέχετε άριστη εξυπηρέτηση πελατών

4. Ζητήστε ανατροφοδότηση και ενεργήστε σύμφωνα με αυτό

Μαθητης σχολειου 1. Παρέχετε ένα ελκυστικό και σχετικό πρόγραμμα σπουδών

2. Καλλιεργήστε την αίσθηση της κοινότητας

3. Προσφέρετε εξατομικευμένη υποστήριξη και πόρους

4. Συνεχής αξιολόγηση και βελτίωση της εμπειρίας του μαθητή

Υπάλληλος 1. Ενθαρρύνετε την ανοιχτή και διαφανή επικοινωνία

2. Προσφέρετε ευκαιρίες για ανάπτυξη και εξέλιξη

3. Αναγνωρίστε και επιβραβεύστε την καλή απόδοση

4. Ενισχύστε μια θετική ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής

Online συνδρομή 1. Συνεχής βελτίωση και ενημέρωση της υπηρεσίας

2. Προσφέρετε δωρεάν δοκιμή ή συνδρομή με έκπτωση

3. Στείλτε εξατομικευμένο και σχετικό περιεχόμενο και προσφορές

4. Παρέχετε εξαιρετική υποστήριξη πελατών

Ιδιότητα μέλους 1. Προσφέρετε αποκλειστικά προνόμια και προνόμια

2. Δημιουργήστε μια αίσθηση κοινότητας μεταξύ των μελών

3. Να κοινοποιείτε τακτικά ενημερώσεις και εκδηλώσεις

4. Συνεχής βελτίωση της εμπειρίας των μελών

Διαβάστε επίσης:

 1. Ανάλυση κοόρτης
 2. Τμηματοποίηση πελατών
 3. Κόστος απόκτησης πελατών
 4. Χάρτης ταξιδιού πελατών

Ποσοστό διατήρησης έναντι ποσοστού απόκτησης

Το ποσοστό διατήρησης και το ποσοστό απόκτησης είναι δύο σημαντικές μετρήσεις που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της απόδοσης μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.

Το ποσοστό διατήρησης είναι το ποσοστό των πελατών ή των πελατών που συνεχίζουν να συνεργάζονται με μια εταιρεία για μια συγκεκριμένη περίοδο. Αυτή η μέτρηση είναι σημαντική επειδή βοηθά τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν πόσο καλά διατηρούν πελάτες και να εντοπίζουν τομείς βελτίωσης.
Από την άλλη πλευρά, το ποσοστό απόκτησης είναι το ποσοστό νέων πελατών ή πελατών που μπορεί να αποκτήσει μια επιχείρηση σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Αυτή η μέτρηση είναι σημαντική επειδή βοηθά τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν πόσο καλά προσελκύουν νέους πελάτες και να εντοπίζουν τομείς προς βελτίωση.

Τόσο τα ποσοστά διατήρησης όσο και απόκτησης είναι σημαντικά για την ανάπτυξη και την επιτυχία μιας επιχείρησης. Ένα υψηλό ποσοστό διατήρησης υποδηλώνει ότι μια επιχείρηση έχει μια πιστή πελατειακή βάση, ενώ ένα υψηλό ποσοστό απόκτησης δείχνει ότι μια επιχείρηση προσελκύει αποτελεσματικά νέους πελάτες.

Διαβάστε επίσης:

 1. Αναλύσεις πελατών
 2. Πλατφόρμα δεδομένων πελατών

Ποσοστό διατήρησης έναντι ποσοστού κύκλου εργασιών

Το ποσοστό διατήρησης είναι μια μέτρηση που μετρά το ποσοστό των εργαζομένων που παραμένουν σε μια εταιρεία για μια συγκεκριμένη περίοδο.

Ο τύπος για το ποσοστό διατήρησης είναι:

Ποσοστό Διατήρησης = (Αριθμός Υπαλλήλων στο τέλος της Περιόδου – Αριθμός Νέων Προσλήψεων κατά τη διάρκεια της Περιόδου) / Αριθμός Υπαλλήλων στην Αρχή της Περιόδου

Το ποσοστό κύκλου εργασιών, από την άλλη πλευρά, είναι μια μέτρηση που μετρά τον ρυθμό με τον οποίο οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν μια εταιρεία για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Ο τύπος για το ποσοστό κύκλου εργασιών είναι:

Ποσοστό κύκλου εργασιών = (Αριθμός εργαζομένων που αποχώρησαν από την εταιρεία κατά τη διάρκεια της περιόδου) / Μέσος αριθμός εργαζομένων κατά τη διάρκεια της περιόδου

Το ποσοστό διατήρησης και το ποσοστό κύκλου εργασιών είναι σχετικές αλλά αντίθετες μετρήσεις. Ένα υψηλό ποσοστό διατήρησης σημαίνει ότι μια εταιρεία έχει χαμηλό ποσοστό κύκλου εργασιών και το αντίστροφο. Μια εταιρεία με υψηλό ποσοστό διατήρησης είναι πιθανό να έχει σταθερό εργατικό δυναμικό και χαμηλότερο κόστος πρόσληψης και κατάρτισης, ενώ μια εταιρεία με υψηλό ποσοστό κύκλου εργασιών μπορεί να έχει πρόβλημα να διατηρήσει ειδικευμένους υπαλλήλους και μπορεί να επιβαρυνθεί με υψηλότερο κόστος που σχετίζεται με την πρόσληψη και εκπαίδευση νέων εργαζομένων.

Ποσοστό διατήρησης έναντι ποσοστού εκτροπής

Το ποσοστό διατήρησης είναι μια μέτρηση που μετρά το ποσοστό των πελατών ή των μελών που παραμένουν ενεργά και ασχολούνται με μια εταιρεία ή οργανισμό για μια δεδομένη περίοδο. Συνήθως εκφράζεται ως ποσοστό και υπολογίζεται διαιρώντας τον αριθμό των πελατών ή των μελών στο τέλος μιας περιόδου με τον αριθμό των πελατών ή των μελών στην αρχή αυτής της περιόδου και στη συνέχεια πολλαπλασιάζοντας με το 100.

Ο ρυθμός ανατροπής, γνωστός και ως ρυθμός φθοράς, είναι το αντίθετο του ποσοστού διατήρησης. Μετρά το ποσοστό των πελατών ή των μελών που εγκαταλείπουν ή σταματούν να χρησιμοποιούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας εταιρείας για μια δεδομένη χρονική περίοδο. Όπως και το ποσοστό διατήρησης, συνήθως εκφράζεται ως ποσοστό και υπολογίζεται διαιρώντας τον αριθμό των πελατών ή των μελών που έχουν αποχωρήσει με τον συνολικό αριθμό πελατών ή μελών στην αρχή της περιόδου και, στη συνέχεια, πολλαπλασιάζοντας με το 100.

Ο τύπος για το ποσοστό διατήρησης είναι: Ποσοστό διατήρησης = (Αριθμός πελατών στο τέλος της περιόδου / Αριθμός πελατών στην αρχή της περιόδου) x 100

Ο τύπος για το ποσοστό απόρριψης είναι: Ποσοστό Churn = (Αριθμός πελατών που έχουν αποχωρήσει / Αριθμός πελατών στην αρχή της περιόδου) x 100

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν τη διατήρηση ή να ελαχιστοποιήσουν την ανατροπή.

συμπέρασμα

Συμπερασματικά, το ποσοστό διατήρησης είναι μια σημαντική μέτρηση για τις επιχειρήσεις καθώς αποτελεί βασικό δείκτη ικανοποίησης και αφοσίωσης των πελατών. Ωστόσο, είναι μόνο ένα μέρος της ευρύτερης εικόνας της κατανόησης των πελατών σας. Για να αποκτήσετε πραγματικά πληροφορίες για τη βάση πελατών σας, είναι απαραίτητο να έχετε μια ισχυρή πλατφόρμα δεδομένων που μπορεί να παρέχει μια ολοκληρωμένη άποψη.

Εκεί έρχεται το Saras Analytics, καθώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να συγκεντρώσετε και να αναλύσετε τα δεδομένα που χρειάζεστε για να λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την επιχείρησή σας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα εάν είστε έτοιμοι να μεταφέρετε τα αναλυτικά στοιχεία πελατών σας στο επόμενο επίπεδο.

Schreibe einen Kommentar